Einar Andersson

Målningar

Målningar

Einars målningar kännetecknas av en god teckning i botten. De är ofta ett försök att nå en viss realism, även i fantasilandskapen. Det var en intellektuell och artistisk lek för honom att gestalta fantasier realistiskt. I de tidigare målningarna kan man skönja mer frihet och ett spår av göteborgskoloristernas färgbehandling.

Det finns en oehörd mängd av marinmålningar bland hans efterlämnade verk. Hela livet var han fascinerad av havet, av berättelser om havet, av skepp och skeppbyggnadskonst. Det är så klart hans uppväxt i Göteborg som spelar in här. Hur fascinerande och lockande måste det inte ha varit för den lilla grabben från Haga när han vandrade förbi kajerna och dockorna i Göteborgs hamn?

De små bildern nedan är länkade till större bilder.

Hallö Jason och guldskinnet Våg Bohusgård Fiskebåt i vågor
Åkerlandskap Båt i hög sjö Landskap Båt med mönja i medljus Vårvinterakvarell
Kust med pelikan Kust med får och herdar Landskap Halländsk strand Havsklippor
Brottsjöar Ö Skepp Barn Landskap
Stadslandskap Bygge Strand David David fiskar
Bro River Utsikt Bohusländskt berg Idyll Solnedgång i Bohuslän
Roddare i Bohuslän Hamnmotiv Skepp i monsun Brott mellan klippor Bohuslänsk ö
Fiskebåt i kvällningen Vårvinter Skepp framför ö Örn Sjö
Strandlandskap Tupp Vråk Dalgång Porträtt
Porträtt Julmotiv Lastfartyg i dyning Holme i Bohuslän Livbåt?
Surfande slörseglare Bidevind Julmotiv Holme från Bohuslän Grekiskt landskap
       
Landskap        
         
         
         

 

 

 

 

 

| Contact Us | ©2003 Per Kornhall