<previous

Tillbaka till målningar

Bro River . Denna tavla kallade Ingrid alltid Bro River, vilket tydligen var
namnet på det lastfartyg de reste till Medelhavet med. Jag (David) betraktar tavlan
som en av de allra bästa Einar gjort, och den är mycket ovanlig i hans
produktion genom sin dramatiska komposition, som bygger på snedlinjer. Det
är väl båtens rullning han velat återge, se ställningen på besättningsmannen
uppe på den gula byggnaden, men karlen i den vita mössan står dock som om
däcket låg vågrätt.. Nu hos David Kornhall.

next>