Einar Andersson

Page Name

Ingrid och Einars barn och barnbarn och barnbarnsbarn...

Varför den här sidan?

Att den här sidan finns beror på det avtryck som Ingrid och Einar gjorde i sina barnbarns liv. De var inte sämre eller bättre än många andra föräldrar till sina barn men de var ett väldigt fascinerande par som mor/far-mor och mor/far-far. De flesta av oss barnbarn har minnen av kittlande äventyr och tålmodigt pysslande tillsammans med både Ingrid och Einar. Könsrollerna var som de var och den som hade mest tid att ägna åt oss var Einar, Ingrid skulle ju laga mat och sköta markservicen, medan Einar kunde ägna mycket av sin tid som pensionär till att läsa, måla och leka med oss barnbarn.

Här finns ett släktalbum som Olle Holm har scannat in och David och Aron Kornhall har kommenterat och gjort tillgängligt i html-format.

Deras barn och deras familjer

 

David

Björn, Martin och Elin med Maj-Britt

Sven

Eva och Per med Kerstin; Christian, Daniel och Anna med Siv

Margareta

Tomas, Magnus och Fredrik med Klas

Nedan: Per Kornhalls porträttteckning av sin farfar:

 

| Contact Us | ©2003 Per Kornhall