<previous

Tillbaka till målningar

Halländsk strand. Nu i Björn Kornhalls ägo.

next>