<previous

Tillbaka till målningar

Åkerlandskap. Nu i Björn Kornhalls ägo.

next>