<previous

Tillbaka till målningar

Landskap. Nu i Björn Kornhalls ägo.

next>