<previous

Tillbaka till målningar

Stadslandskap. Stadslandskap - utsikt från den vindsvåning på Fredsgatan i Lund där
Einar och Ingrid och jag (David) som baby bodde 1928-29. Einar har exakt förklarat
för mig vad man ser. Husen är nu rivna, tavlan är säkert rättvisande på
Einars välkända sätt. Nu hos David Kornhall.

next>