<previous

Tillbaka till målningar

Bark i dyning framför ö. Sen olja. Nu hos Sven Kornhall.

next>