<previous

Tillbaka till målningar

Fjällvråk på hässjestör . 1960. Lavering på papper. Nu hos Sven Kornhall.

next>