<previous

Tillbaka till målningar

Vårvinter. Sen målning, 1946. Nu hos Sven Kornhall.

next>