<previous

Tillbaka till målningar

Idyll. Kan jag (David) inte lokalisera, kanske ren fantasi men på samma gång som
vanligt sanningspräglat, för så såg de mera välmående gårdarna i Bohuslän
ut, vitmålade, med breda gavlar. Nu hos David Kornhall.

next>