<previous

Tillbaka till målningar

Kust med får och herdar. Inspirerad av Greklandsresan med lastbåt, kanske också de två rundresorna med buss i
Grekland. Nu i Björn Kornhalls ägo.

next>