<previous

Tillbaka till målningar

Våg. Bland det märkvärdigaste med Einars synminne var att han kunde
förmedla just det komplicerade spelet av vågor på ett upprört hav, detta det
svårgripbaraste av allt. Det finns flera bilder i ditt urval som illustrerar
detta. På tavlan Ö har jag alltid beundrat hans förmåga att levandegöra de
bortvandrande vågorna - de går ju mot ön och bryter mot dess klippstränder.
I tavlan Våg: märk fartygets bogvåg nertill till vänster! Nu i Björn Kornhalls ägo.

next>