<previous

Tillbaka till målningar

Bohusgård och Landskap. Einar vistades som barn mycket på sin morfars
gård i Vena i Kungälvs Ytterby och har därifrån sina minnen av det dåtida
inre Bohusläns landskap, som var mycket öppnare än nutidens.. Nu i Björn Kornhalls ägo.

next>