<previous

Tillbaka till målningar

Vårvinterakvarell. Nu i Björn Kornhalls ägo.

next>