Einar Andersson

Page Name

Einar Andersson, tecknaren

Flyhänt och kraftfullt

Kanske var det egentligen tecknandet som var Einars riktigt stora sida. Där kan han mäta sig med många av Sveriges mer kända. I tecknandet hade han en kraft och ett mod som han inte alltid visade i måleriet. I många tunna linjer eller kraftfullt grova kunde han karaktärisera både människor och djur. I sin egenskap av karikatyrtecknare var han en ofta sedd tecknare i Lundagård när det begav sig. Dessa teckningar har fått en egen sida här.

| Contact Us | ©2003 Per Kornhall