Välkommen

 
 

Hej och välkommen till min webbplats. Här kan du hitta information om mina böcker, min konsultverksamhet och mina föreläsningar och också navigera dig in på några lite mer personliga sidor om du vill.


Fil Dr i Växtsystematik

Legitimerad gymnasielektor

Fd undervisningsråd på Skolverket och kommunal skolutvecklare.

Arbetar idag 50 % som forskare på Mälardalens högskola och 50 % som fristående konsult, författare och föreläsare.

Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och svensk representant i Europeiska kommissionens nätverk av oberoende skolexperter.


Vad gäller sociala media försöker jag vara mer privat på Facebook och twittrar mer professionellt.


Per Kornhall

Havrevägen 1

757 52 Uppsala

+46(0)70 499 88 80

per@kornhall.se

@kornknarr


Jag har en blogg på Skolvärldens hemsida: http://skolvarlden.se/bloggar/kornhall

 

Per Kornhall, forskare, konsult, författare och föreläsare.