Hej och välkommen!


Här kan du hitta information om mina böcker, min konsultverksamhet och mina föreläsningar och navigera in på några lite mer personliga sidor om du så vill.


Jag arbetar just nu med uppdrag åt EU-kommissionen, Arena Idé, Jönköpings kommun, Västerås stad och Uppsala kommun förutom kortare insatser som föreläsare och naturligtvis som författare. Mest aktuella bok är ”Lärare – en handbok” som utkomer på Natur & Kultur hösten 2018.


Kortfattat CV:

Fil Dr i Växtsystematik

Legitimerad gymnasielärare

Fd lektor i gymnasieskolan, undervisningsråd på Skolverket och kommunal skolutvecklare.


Medlem av Kungl. vetenskapsakademiens skolkommitté och svensk representant i Europeiska kommissionens nätverk av oberoende skolexperter.


Vad gäller s.k. sociala media är jag privat på Facebook, twittrar professionellt och bloggar på Skolvärldens hemsida: http://skolvarlden.se/bloggar/kornhall


Kontaktuppgifter:


Per Kornhall

Havrevägen 1

757 52 Uppsala

+46(0)70 499 88 80

per@kornhall.se

@kornknarr 

Per Kornhall,  författare, föreläsare och konsult.