<previous

Tillbaka till skulpturer

Lerfisk. Nu hos Sven Kornhall. (Fisken förekommer på en målning av en av Halmstadgruppens medlemmar).

next>