<previous

Tillbaka till Lundagård

Sten Lindskog. En annan teckning här. Från Akademiska Föreningens arkiv i Lund med benäget bistånd av Berndt Ehinger.

next>