<previous

Tillbaka till Lundagård

Gökuret på tua. Från Akademiska Föreningens arkiv i Lund med benäget bistånd av Berndt Ehinger.

next>