<previous

Tillbaka till Lundagård

Självporträtt. Från Akademiska Föreningens arkiv i Lund med benäget bistånd av Berndt Ehinger.

next>