<previous

Tillbaka till Lundagård

Kung Erik och Liten Karin. Från Akademiska Föreningens arkiv i Lund med benäget bistånd av Berndt Ehinger.

next>