<previous

Tillbaka till Lundagård

Man med näsa. Från Akademiska Föreningens arkiv i Lund med benäget bistånd av Berndt Ehinger.

next>