<previous

Tillbaka till Lundagård

Karikatyr. Från Akademiska Föreningens arkiv i Lund med benäget bistånd av Berndt Ehinger.

next>